Wie zijn we ?

In 2007, kocht het OCMW van de Stad Brussel de voormalige “Byrrh” vestigingen om er een centrum voor economische activiteiten te ontwikkelen.

Het OCMW van de Stad Brussel was overtuigd van de troeven van de site. Aangezien bedrijven uit de landbouw- en voedselsector op het moment van hun ontwikkeling in Brussel geen antwoorden vonden aan de noden die ze hadden, besloot het OCMW van de Stad Brussel hen een alternatief aan te bieden om zo ook nieuwe economische actoren naar het Brussels Hoofstedelijk Gewest te trekken en zo de ontwikkeling van nieuwe banen mogelijk te maken, onder andere voor laagopgeleide arbeidskrachten. De voormalige vestigingen van Byrrh zijn heropend onder de nieuwe naam “Be-Here” en richt zich voornamelijk op ondernemingen die aandacht hebben voor duurzame voeding, maar ook voor culturele projecten, projecten in de sociale economie, en die jobs creëren.

BE-HERE wordt beheerd door Brussels Business Hubs (kortweg “2Bhub”), dat zich richt op de lokale economische en sociale ontwikkeling door het hosten, lanceren en ondersteunen van economische activiteiten in Brussel.

Onze waarden en uitdagingen

BE-HERE ondersteunt krachtige waarden: stedelijke revitalisering, sociaaleconomische integratie en respect voor ethische en burgerlijke waarden.

BE-HERE wil een speler zijn in het vinden van oplossingen voor van sociale en ecologische problemen: Het bevorderen van duurzame ontwikkeling is de drijvende kracht achter het project

Het project integreert zich in een doordachte omgeving in termen van functionaliteiten en korte ketens.

 • Het samenbrengen van nieuwe of uitbreidende activiteiten met een economische, sociale en ecologische impact.
 • Een geïntegreerde aanpak ontwikkelen door activiteiten aan te trekken, hetzij complementair hetzij soortgelijk, en aldus bij te dragen aan een totstandbrenging van een circulaire economie en korte ketens;
 • Denken in termen van “functionaliteiten” (poolen)
 • Stimuleren om bronnen delen
  • Ontwikkeling van werkgelegenheid

Het project

 • We stellen alternatieven voor aan groeiende bedrijven en trekken nieuwe economische actoren aan in het Brussels Gewest.
 • We bieden semi-industriële ruimtes, opslag-, productie- en verkoopruimtes aan, maar ook kantoren met een gemeenschappelijke en functionele infrastructuur.
 • Dit allemaal met de doelstelling de kringloopeconomie te bevorderen.

Voor wie ?

 • Bedrijven die zich voornamelijk richten op of rond duurzame voedsel, maar ook projecten gericht op de sociale economie en die werkgelegenheid genereren.
 • Voor iedereen die de activiteiten wil ontdekken of wil samenwerken met de gevestigde bedrijven.
 • Maar ook voor de inwoners van de wijk of nieuwsgierigen, die houden van gezond eten en die een levendige en gezellige plek willen ontdekken.

Met welk doel ?

 • Bedrijven de mogelijkheid geven om hun activiteiten in Brussel te ontwikkelen in harmonie met de mobiliteit en duurzame ontwikkeling van de stad.
 • Buurtbewoners makkelijker toegang geven tot werkgelegenheid
  De korte ketens, circulaire economie en product-dienstcombinaties bevorderen
 • Een voorbeeld voor duurzame voeding worden

Samen waarde creëren
Organiseren binnen een netwerk, een gemeenschap, de community

Enkele cijfers

0
m2
Totale oppervlakte
0
m2
Verhuurruimtes (productieateliers en kantoren)
0
m2
Polyvalente ruimte in de grote hal
0
Gehuisveste projecten
0
Voorziene banen
0
team
Beschikbaar voor jullie projecten en evenementen