Geschiedenis

Het BYRRH gebouw in Brussel is een getuige van een rijk industrieel verleden van de regio. De gearomatiseerde drank werd als tonische en heilzame wijn beschouwd maar sinds de jaren 60 verliest BYRRH aan populariteit.

In 2007, kocht het OCMW van de Stad Brussel de voormalige “Byrrh” vestigingen om er een centrum voor economische activiteiten te ontwikkelen.)

De renovatie

Met de renovatie van de voormalige ‘Byrrh’-gebouwen heeft Brussel er niet alleen een krachtige hub, maar ook een levendige en gezellige plek bij.

Dankzij de originele architectuur en de hoogwaardige infrastructuur van deze karaktervolle plek wordt er een dynamisch  en attractief beeld gevormd, zowel voor de bedrijven uit het centrum als voor de buurt.

De infrastructuur en logistieke faciliteiten respecteren het architecturale erfgoed, maar zorgen ook voor een efficiënt centrum.

De productiewerkplaatsen en verkoopruimtes geven bijna allemaal uit op de binnenplaats, waarvan de glazen structuur prachtig gerenoveerd werd om er een levendige plek van te maken.

5 basisattitudes begeleidden de renovatie :

  1. Een project ontwerpen die open staat voor zijn buurt en de stad.
  2. Zinvol zijn door middel van een duurzaam gebouw met een hedendaagse uitdrukking, zijn modulariteit en de economische vernieuwing van de site.
  3. De stedelijke mix en multidisciplinariteit waarderen van de site om deze te verankeren in een identiteit en een buurtleven
  4. De organisatie van de site optimaliseren door een efficiënt intern logistiek beheer
  5. Besparing van middelen zowel op energieniveau als op het niveau van bouwopties. Met dit perspectief bevordert het project het behouden van bestaande structuren en gerichte interventies om de energieprestaties van het gebouw te verbeteren.

Financiering

De renovatie van de voormalige “Byrrh” vestigingen door het OCMW van de Stad Brussel vertegenwoordigd een budget van bijna 20 miljoen euro.

Het project werd medegefinancierd door het OCMW van de Stad Brussel, door het Brussels Hoofstedelijk Gewest en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), door het Brussels Hoofstedelijk Gewest – Directie Monumenten en Landschappen .

Budget en financiële partners

Het totale budget voor de aankoop en renovatie van het gebouw bedraagt bijna 20 miljoen euro waarvan :

  • 27% door het EFRO werd gefinancieerd,
  • 22% door het Brussels Hoofstedelijk Gewest (Monumenten & Landschappen)
  • 51% door het OCMW van de Stad Brussel.

Enkele belangrijke datums

2009

Het project van het «centrum voor stedelijke economische activiteiten» wordt aanvaard in het kader van de EFRO programmatie «Doelstelling 2013:  Samen investeren in stedelijke ontwikkeling».

2010

Het studiebureau  « BESP – OZON – STUDEO » (vandaag JZH&Partners  – Ozon architecture  – N.Creplet) werd gekozen.

2010 - 2016

Ontwikkeling van het project, aanvragen van de verschillende vergunningen onder andere stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen, aanbesteding voor de bouwwerken

2016

Start van de werken door het OCMW van de Stad Brussel met de aannemer Galère

Fin 2018

Ter beschikking stelling van de eerste kantoren

Début 2019

Ter beschikking stelling van de eerste ateliers

13 mai 2019

Officiële inhuldiging